John Bunyan: 12 tanács Isten minden egyes gyermekének.

 1. Hidd el, hogy amilyen biztos az, hogy Isten útját járod, olyan biztos az, hogy szembe fogsz találkozni a kísértésekkel!
 2. Ezért számíts rájuk attól a naptól fogva, amikor tagja lettél Krisztus egyházának!
 3. Ha megérkeznek, könyörögj Istennek, hogy vigyen át rajtuk!
 4. Féltékenyen őrizd a szívedet, hogy meg ne csaljon a mennyországba vetett bizonyosságodban, sem abban, hogy Istennel jársz ezen a világon!
 5. Óvakodj a hamis felebarátok hízelgésétől!
 6. Maradj meg az igazság életében és erejében!
 7. Mindenekfölött a láthatatlan dolgokra tekints!
 8. Óvakodj a kis bűnöktől!
 9. Őrizd meg a szívedben melengetett ígéretet!
 10. Újítsd meg hitből jövő tetteidet Jézus vérében!
 11. Elmélkedj nemzedéked dolgain!
 12. Azokkal tarts, akik legelöl futnak!