A falkaszag

Egyszer egy palóc származású lelkésznek többen azt magyarázták, hogy micsoda nagyképűek ezek a hívők. Képesek azt állítani, hogy Ők
megismerik egymást és Ők meg tudják állapítani, hogy ki a hívő és ki a
nem hívő.
A hozzá fordulóknak nem kis meglepetést okozva ez a fiatal lelkész azt
mondta, hogy bizony erre Ő maga is képes.
És ezt te honnan tudod megállapítani -kérdezték tőle a többiek?

Erre ez a kedves fiú, a maga ízes, palócos szóhasználatával azt felelte,
hogy a fálkászag (a falkaszag) az megérződik. (Azaz hogy ahhoz a falkához
tartozik az a bárány azt a falkatagok megérzik.)

Pál apostol ezt sokkal irodalmibban így mondja: Hogy a Krisztus jó illata
érződik azokon az embereken, akik az Úr Jézust követik. És ez valóban
megérződik. Vagy ha nem érződik, akkor szükséges újonnan születni.
Anélkül, hogy a kereszt titkát valaki meg ne értené és komolyan ne venné
nincs újjászületés.

Enélkül elvallásoskodhat egy életen át. Rengeteg jót cselekedhet, még
buzgón szolgálhat is, de nincs új élete és ez meglátszik. És ezt nem
szabad elkenni. Ma divat lett azt hangoztatni, hogy erről nem szabad
ilyen élesen beszélni. Ez a többiek diszkriminálása. Ez nagyképűség.
Pedig Jézus állandóan erről beszél. Már az első nyilvános fellépésekor is
arról beszélt, hogy elközelített az Istennek országa, ragadjátok meg ezt
az alkalmat, térjetek meg bűneitekből! És erről beszél Nikodémusnak is.
(János 3. 1-21.)

Te megtértél-e már őhozzá? Van-e új életed?
Rajtad érezni-e a falkaszagot, a Krisztus jó illatát?
Te ismered-e a kereszt titkát?

Ha nem, Jézus neked is mondja:
Térj meg, mert elközelített az Istennek országa! Máté 4.17.