Siklósi József: Fésületlen sorok néhány jólfésült pályatárshoz

A lélekmentés szenvedélye nélkül
Mit lődörögsz pajtás e furcsa pályán?
Hol kapzsiság és restség összebékül:
röhögve ad áldást e frigyre Sátán.

Az igazság emésztő szomja híján
mit nyulkálsz lapozni Bibliádat?
Enélkül aki szól, pár sort leír tán:
port hint szemébe fénysóvár világnak.

Ha összemocskoltad és ronggyá tépted
a tisztaság fénylő-fehér palástját,
százszor eladtad szavad és véred:
elvárod tán, hogy szentséged csodálják?

Mennyei béke, derű hogyha benned
magadba’ sincs, mi hasznod itt a földön?
Jobb volna akkor más mezőkre menned,
hol szent álarcot nem kell kérni – kölcsön…

De ha álszentség avas szólam kincsét,
ürességed, önzésed megútálod:
egy durva fáról néhány csepp vért hint szét
s benne mindent megád egy Jóbarátod.
/1970/
Írta: Siklós József

Bódás János: Táncol, az Egyház

Nem kell az Ige, sem a hit,
De mert adni kell valamit,
Átadjuk a helyet a táncnak.
S áll a bál, ünnepel a hús,
A protestáns és a katolikus.
Táncban virrad meg a vasárnap.

Táncol az egyház. Ördögöt
Ördöggel űzne. Ó a balga!
A testnek kedvez, hízeleg,
Mert lelkeken már nincs hatalma.

Szentség helyett paráznaság,
Hit helyett szenvedély lobog.
Bor az ige, prímás a pap,
S a báltermek a templomok.

Táncol az egyház. Ennyi nép
A templomokba kéne, – de
„Isten dicsőségére megy”,
hát ki szólhatna ellene?

Dühöng a vallásos muri.
Felhő ül Krisztus homlokán,
És szól (s az arca csupa bánat):
Ez az egyház hűtlen, pogány!

Engem tagad meg, mert jogért,
Igazságért küzdeni gyáva,
S a sír szélén tántorgó népet
Betáncoltatja a halálba!

Néhány évtizede történt…

A magyarországi református egyház és  egyesületek képviselői  Ravasz László püspök elnöklete alatt tanácskozásra gyűltek össze. A szőnyegre dobott kérdés a tánc és Egyház   volt. A tanácskozás leszűrt eredményét  az alábbiakban sűrítjük.

    1. …

    2. Az Egyház feladata az evangélium hirdetése, a szakramentumok kiszolgáltatása, a szegények gondozása és az egyházfegyelem gyakorlása, ezeknek egyikébe sem fér bele táncmulatságok rendezése, tehát az egyház és egyházi egyesületek nem arra valók, hogy bált vagy zártkörű teákat rendezzenek.

  3. Erkölcsi szempontból … a reggelig tartó fényesebbnél fényesebb bál… a társadalmi nyomor és milliók éhezése idején lázítás és nyílt kihívás.

    4. A jótékony célú bálnak nincs létjogosultsága. Aki mulatni akar, legyen benne

annyi őszinteség, hogy ezt nyíltan bevallja, és ne burkolóddzék bele a jótékonyság malaclopó köpenyegébe. Éhező milliók számára, (vagy egyéb „nemes” célra) bállal összeszedni filléreket erkölcstelen dolog, olyan, mintha a gazdag és Lázár példázatában a gazdag bált rendezett volna Lázár számára, s később Lázár a szomjúságtól gyötrődő gazdagot azzal vigasztalta volna, hogy majd farsang idején jótékony táncmulatságot rendez a kiszabadítására.

    5. Az Egyház feladata az, hogy olyan jellemeket neveljen… akik meg tudnak állni a krisztusi etika fundamentumán, és nem az, hogy maga vagy testületei által a legszebbnek látszó címek alatt táncmulatságot rendezzen…

    6…..Örülnénk, ha e sokat vitatott kérdés nálunk is végre nyugvópontra jutna.

Eddig az újságból vett idézet. Úgy gondoljuk, nem kell hozzá magyarázat.