A Golgota.

Máté 27,31-34

Golgota. A legcsodálatosabb hegy, ami a világon található. Nem a nagysága, elragadó és káprázatos szépsége, bércei teszik naggyá. A Koponya-hegy, ahogyan másik néven nevezték, a mi Gellért-hegyünk harmada csupán, tehát nem is lenne olyan különleges, ha…Az az esemény teszi a Golgotát minden hegynél különbbé, amely szomorú ugyan, mégis a világtörténelem sorsfordító történése. Jézus, a Megváltó ott áldoztatott fel minden ember bűnéért. Az ő vére, ami életünk váltsága ott folyt ki, a mi Urunk a Golgotán halt meg. Ott dőlt el a bűnbe esett világ sorsa.

Jézus halála Isten új szövetségének a pecsétje. Az Úr látva azt, hogy az ember nem tud megszabadulni bűneitől, képtelen megváltozni, úgy döntött, hogy fia halála által ő maga mossa le bűneinket, aki pedig befogadja Jézust és mint Megváltóját szereti, annak új szívet és örök életet ajándékoz. Isten ezzel végleg megoldja a bűn kérdését, és érdemtelenül országának örökösévé tesz mindenkit, aki Jézusnak adja a szívét. Ezt a kegyelmét pedig mindenkinek felkínálja. Nem csak egy népet, egyes embereket hív el erre, hanem mindenkire kiterjeszti az ő szövetségét. Ha Jézust elfogadod, akkor te is megkapod a bűnbocsánatot és az új életet, valamint az üdvösséget. Jézusnak azért kellett meghalnia, hogy felmentsen minket a ránk váró ítélettől, és helyette kegyelemből életet nyerjünk. Magára vette a büntetést és belehalt bűneinkbe.

Aki viszont nem törődik Jézus áldozatával, nem hisz mind abban, amit a Biblia mond, kívül marad Isten új szövetségén, és ítélet vár rájuk. Nem Isten zár ki, hanem a kemény szívünk az ő szövetségéből. Az egyetlen esélyünk, hogy túléljük a világra váró ítéletet, mely a bűn miatt következik be, ha hiszünk Jézusban és az ő áldozatában. Meg kell állnunk a Golgotán Jézus keresztjénél. Mit jelent ez? Bűnbánattal valld meg vétkeidet Jézusnak, köszönd meg az ő érted is meghozott áldozatát, jelentesd ki, hogy hiszel benne és elfogadod életed urának, és mindezt őszintén tedd meg. Kérd, hogy az ő vére téged is mosson tisztára és szabadítson meg a bűn hatalmából. Ha így cselekszel, akkor te is ott voltál a Golgotán, nem testben, hanem lélekben. Olyan valóságosan Jézus közelébe kerül így az ember, mintha saját szemeivel látná őt a kereszten.

Aki örökké élni akar, az nem kerülheti el a golgotai keresztet…Ott dől el a sorsunk…Akihez Jézus vére hozzáért, mert a golgotai kereszthez ment, és megragadta a kegyelmet, élni fog…aki elkerüli, elvész, örökké…Jézus halála az életet jelenti nekünk. A Golgotáról nem beszélhetünk másképpen, csak mélységes megdöbbenéssel és csodálattal, valamint a legnagyobb tisztelettel…A legcsodálatosabb hely…Kapu az Isten örök országába…Azt kívánom neked, hogy találd meg az utat a Golgotához, az ott lévő kereszthez…és élj örökké! Jézusért!

Siklósi József: Fésületlen sorok néhány jólfésült pályatárshoz

A lélekmentés szenvedélye nélkül
Mit lődörögsz pajtás e furcsa pályán?
Hol kapzsiság és restség összebékül:
röhögve ad áldást e frigyre Sátán.

Az igazság emésztő szomja híján
mit nyulkálsz lapozni Bibliádat?
Enélkül aki szól, pár sort leír tán:
port hint szemébe fénysóvár világnak.

Ha összemocskoltad és ronggyá tépted
a tisztaság fénylő-fehér palástját,
százszor eladtad szavad és véred:
elvárod tán, hogy szentséged csodálják?

Mennyei béke, derű hogyha benned
magadba’ sincs, mi hasznod itt a földön?
Jobb volna akkor más mezőkre menned,
hol szent álarcot nem kell kérni – kölcsön…

De ha álszentség avas szólam kincsét,
ürességed, önzésed megútálod:
egy durva fáról néhány csepp vért hint szét
s benne mindent megád egy Jóbarátod.
/1970/
Írta: Siklós József

2023.03.02.

„Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj!”

(Példabeszédek 3,5)

Sok dolgot elutasítunk az életben. Ezek közé tartozik többek között az is, hogy mások szabják meg, mondják meg, hogy mi a helyes, mit kellene tennem. Meggyőződésünk, hogy senki sem tudja jobban, mi a jó nekem, mint én magam. Ezért aztán rosszul esik, ha egyengetni próbálják az útjainkat. Vezetni, irányítani akarnak minket. Majd én tudom…Aztán azt is nehezen fogadjuk, ha valamit nem értünk meg, egyszerűen nem világos a számunkra. Akkor miért kellene elfogadnunk azt, amit nem vagyunk képesek megérteni?

Isten igéje most telibe talált. Pontosan ezekben kéri a mi bizalmunkat. Ne a magad eszére támaszkodj! – mondja. Egy: ne te döntsd el, hogy mi a jó neked, hanem bízd magad arra a mennyei Atyára, aki alkotott. Ő a javadat akarja, még azt is megkockáztatom, hogy jobban, mint te. A saját vágyad, szíved, eszed, elképzelésed nem vezet mindig a helyes útra. Ezt már számtalanszor megtapasztaltuk. Eleinte jónak tűnik, aztán sok dolog a végén csalódást okoz. Mi nem látjuk, melyik útnak mi vár a végén. Isten azonban látja. Mi megyünk egy erdei ösvényen, fákat, bokrokat látunk, esetleg még pár méterre előre, de nem látjuk, hogy ez az ösvény hova vezet. Isten azonban fentről, a magasból jól látja, merre tartunk, melyik út hova vezet. És szeret minket annyira, hogy megmutatja a jó irányt, aminek a végén nem ér csalódás, fájdalom vagy veszteség minket. Bízz benne teljesen!

Kettő: ne ess kétségbe, ha valamit nem értesz, olyannal szembesülsz, amit eszeddel nehezen tudsz átlátni. Ez is többször előfordul az életünkben. Ilyen esetben is lépjen életbe az ige: Bízz az Úrban teljes szívedből! Ha mi nem is értjük a velünk történő eseményeket, hogy miért is kell így lennie, az Úr akkor is munkálkodik, nem veszítette el az irányítást, csak ő más módszerekkel dolgozik sokszor, nem úgy, ahogyan mi az elvárnánk. Ő tudja, mit hozzon ki lehetetlennek tűnő helyzetekből, vesztesnek látszó pozíciókból, és ha követed őt, a végén kijutsz a nehézségekből. Visszatekintve pedig azt fogod látni, hogy az a nehéz, akkor értelmetlennek tűnő helyzet, próba, nem is volt értelmetlen. Isten azáltal valamire megtanított, ami hasznossá lett a számodra, esetleg valamilyen felesleges dologtól megszabadított. Ne a magad eszére támaszkodj! Sok buta ötlet születik meg nehéz helyzetben a szívünkben. Annak nincs értelme, hogy kilátástalannak tűnő helyzetben a magunk vak értelmére próbálunk hagyatkozni. Bízz az Úrban!

Az ige még azt is kiemeli: teljes szívből. Soha ne férjen el a szívedben egy csöppnyi kételkedés, egy maréknyi kétségeskedés sem, hanem legyen tele bizalommal Isten iránt. Ő a fiát odaadta értünk a keresztre, hogy megmentsen a kárhozattól. Ha ilyen nagy áldozatot kész volt meghozni értünk, megérdemli, hogy bizalmat szavazzunk neki mindenkor, és ne a magunk értelmére támaszkodjunk. Nem mindegy, hogy valamit csak lentről látunk, vagy fentről. Aki fentről tekint szét, az sokkal többet lát. Isten többet lát az életből, mint mi. Az a bölcs ember, aki ezt elismeri, és levonja a helyes következtetést: majd ő megmondja, mi a jó, és én azt fogom követni.

Emlékezz, hogy a bűn és az abból eredő sok rossz is azért következett be, mert az ember nem hallgatott az Atyára, hanem ment a saját feje után. Tanuld meg ezt az igeverset, élj aszerint, élj bölcsen, és élj boldogan.